Privatlivspolitik

  1. Introduktion

1.1 Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for de besøgende på denne hjemmeside.

1.2 Denne politik gælder, hvor vi fungerer som datastyring med hensyn til personoplysningerne hos vores besøgende og brugerne på hjemmesiden. med andre ord, hvor vi bestemmer formålene med og midlerne til behandling af disse personoplysninger.

1.3 Vi bruger cookies på vores hjemmeside. For så vidt som disse cookies ikke er strengt nødvendige for leveringen af ​​vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om at give vores samtykke til vores brug af cookies, når du først besøger vores hjemmeside.

1.4 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til JMD Online Ltd. For mere information om os, se Afsnit 13.

2. Kredit

2.1 Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hvordan bruger vi dine personlige data

3.1 I dette afsnit 3 har vi udtalt:

(a) de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle

(b) i tilfælde af personoplysninger, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier af disse data

(c) de formål, som vi kan behandle personoplysninger til og

d) retsgrundlaget for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester ("brugsdata”). Brugsdataene kan indeholde din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgstid, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt oplysninger om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for din brug af tjenesten. Kilden til brugsdata er Google Analytics. Disse brugsdata kan behandles med det formål at analysere brugen af ​​hjemmesiden og tjenesterne. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

3.3 Vi kan behandle dine kontooplysninger ("konto data”). Kontodataene kan indeholde dit navn og din emailadresse og andre oplysninger fra dig. Kilden til konto data er dig. Kontodataene kan behandles med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sikre sikkerheden på vores hjemmeside og tjenester, opretholde back-ups af vores databaser og kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig den rette administration af vores hjemmeside og virksomhed ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller træffe foranstaltninger til efter anmodning at indgå en sådan kontrakt.

3.4 Vi kan behandle dine oplysninger inkluderet i din personlige profil på vores hjemmeside ("profildata”). Profildataene kan indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og køn. Profildataene kan behandles med det formål at muliggøre og overvåge din brug af vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig en korrekt administration af vores hjemmeside og virksomhed ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller på anmodning at træffe foranstaltninger til at indgå en sådan kontrakt.

3.5 Vi kan behandle oplysninger, som du sender til offentliggørelse på vores hjemmeside eller via vores tjenester ("publikationsdata”). Publikationsdataene kan behandles med det formål at muliggøre sådan offentliggørelse og administration af vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er du samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig den korrekte administration af vores hjemmeside og virksomhed ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller træffe foranstaltninger på Deres anmodning om at indgå en sådan kontrakt.

3.6 Vi kan behandle oplysninger i en forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og / eller tjenester ("forespørgselsdata”). Forespørgselsdataene kan behandles med henblik på at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og / eller tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke

3.7 Vi kan behandle oplysninger vedrørende vores kunderelationer, herunder kundekontaktoplysninger ("kundeforholdsdata”). Kundeforholdets data kan indeholde dit navn, dine kontaktoplysninger og oplysninger i kommunikationen mellem os og dig. Kilden til kundeforholdsdata er dig. Kundens forholdsdata kan behandles med det formål at styre vores relationer med kunderne, kommunikere med kunderne, holde regnskab over disse meddelelser og fremme vores produkter og tjenester til kunderne. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig [den rette forvaltning af vores kundeforhold.

3.8 Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og tjenesteydelser, som du indgår hos os og / eller via vores hjemmeside ("transaktionsdata”). Transaktionsdataene kan indeholde dine kontaktoplysninger, dine kortoplysninger og transaktionsoplysningerne. Transaktionsdataene kan behandles med det formål at levere de købte varer og tjenesteydelser og opbevare behørigt regnskab over disse transaktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller at træffe foranstaltninger til at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser, nemlig en korrekt administration af vores hjemmeside og forretning.

3.9 Vi kan behandle oplysninger, som du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mail-meddelelser og / eller nyhedsbreve ("meddelelsesdata”). Anmeldelsesdataene kan behandles med det formål at sende dig de relevante anmeldelser og / eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke] ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller træffe foranstaltninger til efter anmodning at indgå en sådan kontrakt.

3.10 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, du sender til os ("korrespondance data”). Korrespondancedataene kan indeholde kommunikationsindhold og metadata i forbindelse med kommunikationen. Vores hjemmeside vil generere de metadata, der er forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af kontaktformularerne på hjemmesiden. Korrespondancedataene kan behandles med det formål at kommunikere med dig og arkivering. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning og kommunikation med brugerne.

3.11 Vi kan behandle ethvert af dine personlige data, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

3.12 Ud over de specifikke formål, som vi muligvis behandler dine personlige data, der er angivet i dette afsnit 3, kan vi også behandle dine personlige data, hvor sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller i for at beskytte dine vitale interesser eller vitalinteresser for en anden fysisk person

4 Tilbyder dine personlige data til andre

4.1 Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores forsikringsselskaber og / eller professionelle rådgivere i det omfang det er rimeligt nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styre risici, opnå professionel rådgivning eller etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, uanset om de er i retten retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4.2 Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores leverandører eller underleverandører, nemlig Royal Mail og DPD, i det omfang det er rimeligt nødvendigt for levering af kontrakter eller varer.

4.3 Finansielle transaktioner vedrørende vores hjemmeside og tjenester håndteres af vores betalingstjenester, PayPal. Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang det er nødvendigt for at behandle dine betalinger, tilbagebetale sådanne betalinger og behandle klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og refusioner. Du kan finde oplysninger om betalingsudbyderes privatlivspolitikker og -praksis på https://www.paypal.com/da/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 Ud over de specifikke oplysninger om personlige data, der er beskrevet i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personlige oplysninger, hvor sådanne oplysninger er nødvendige for at overholde en lovmæssig forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine livsinteresser eller vitale interesser af en anden fysisk person. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger, hvis sådan oplysning er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, uanset om der er tale om retssager eller ved en administrativ eller udenretslig procedure.

5 International overførsel af dine personlige data

5.1 I dette afsnit 5 giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvor dine personoplysninger kan overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

5.2 Hostingfaciliteterne til vores hjemmeside er beliggende i hele Europa Europa-Kommissionen har truffet en "tilstrækkelig beslutning" med hensyn til [databeskyttelseslovgivningen i hvert af disse lande. Overførsler vil blive beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, nemlig brugen af ​​standard databeskyttelsesklausuler vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen.

5.3 Du anerkender, at personlige data, du sender til offentliggørelse via vores hjemmeside, eller tjenester kan være tilgængelige via internettet over hele verden. Vi kan ikke forhindre brugen (eller misbrug) af sådanne personoplysninger af andre.

6 Beholder og sletter personlige data

6.1 Denne afdeling 6 beskriver vores politikker og procedurer for dataopbevaring, som er designet til at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forbindelse med opbevaring og sletning af personoplysninger.

6.2 Personlige data, som vi behandler til ethvert formål eller formål, må ikke opbevares længere end nødvendigt til det formål eller med det formål.

6.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger som følger:

(A) konto data og sort profildata vil blive bevaret i en minimumsperiode på 6 måneder efter oprettelsen af ​​din konto og / eller forsøg eller afslutning af en kontrakt på vores hjemmeside og i en maksimumsperiode på 18 måneder efter datoen for din sidste login til din konto og / eller Forsøg eller afslutning af en kontrakt på vores hjemmeside.

(B) korrespondance data og sort forespørgselsdata vil blive bevaret i en minimumsperiode på 1 måned efter oprettelsen og i en maksimal periode på 12 måneder.

(C) publikationsdata vil blive bevaret ad infinitum indtil fjernet af os eller dig, eller du beder os om at fjerne det publikationsdata. For oplysninger om fjernelse af dine data, se afsnit 8

6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i denne afdeling 6 kan vi opbevare dine personlige oplysninger, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons livsinteresser.

7 Ændringer

7.1 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside.

7.2 Du bør af og til kontrollere denne side for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer af denne politik.

8 Dine rettigheder

8.1 I dette afsnit 8 har vi opsummeret de rettigheder, du har under databeskyttelseslovgivning. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljerne er medtaget i vores resuméer. Derfor bør du læse de relevante love og vejledning fra de regulerende myndigheder for en fuldstændig forklaring af disse rettigheder.

8.2 Dine vigtigste rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

a) retten til adgang

b) retten til berigtigelse

c) retten til at slette

d) ret til at begrænse forarbejdningen

e) ret til indsigelse mod forarbejdning

f) retten til dataoverførbarhed

g) ret til at klage til en tilsynsmyndighed og

h) ret til at inddrage samtykke

8.3 Du har ret til at bekræfte, om vi behandler dine personlige data eller, hvor vi gør det, adgang til personoplysningerne sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger indeholder nærmere oplysninger om formålet med behandlingen, de pågældende personoplysninger og modtagere af personoplysningerne. Hvis andre rettigheder og friheder ikke bliver påvirket, vil vi give dig en kopi af dine personlige oplysninger. Du kan bede om en kopi af dine personlige oplysninger ved at kontakte os på datacontroller@jmdonline.uk

8.4 Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger om dig rettet og, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at have ufuldstændige personoplysninger om dig, der er gennemført.

8.5 Under visse omstændigheder har du ret til sletning af dine personlige data uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder omfatter: Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet du trækker samtykke til samtykkebaseret behandling Du protesterer mod forarbejdningen i henhold til visse regler om gældende lov om databeskyttelse. behandlingen er til direkte markedsføring og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er imidlertid udelukkelser fra retten til at slette. De generelle undtagelser omfatter, hvor behandling er nødvendig: for udøvelse af retten til ytringsfrihed og information; for overholdelse af en juridisk forpligtelse eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

8.6 Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personlige data. Disse omstændigheder er: Du bestrider rigtigheden af ​​personoplysningerne. behandling er ulovlig, men du modsætter dig sletning Vi har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på vores behandling, men du har brug for personlige data til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. og du har protesteret mod behandling, indtil du har bekræftet denne indsigelse. Når behandlingen er begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at gemme dine personlige data. Vi vil dog kun ellers behandle det: med dit samtykke til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtig offentlig interesse.

8.7 Du har ret til at protestere mod vores behandling af dine personlige data af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang det retsgrundlag for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: udførelsen af ​​en opgave udført i den offentlige interesse eller i udøvelsen af ​​enhver offentlig myndighed, der er hos os eller formålene med de legitime interesser, som vi eller tredjemand forfølger. Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle de personlige oplysninger, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, motion eller forsvar af juridiske krav.

8.8 Du har ret til at protestere mod vores behandling af dine personlige data til direkte markedsføring, herunder profilering til direkte markedsføring. Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle dine personlige data til dette formål.

8.9 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af hensyn til almen interesse.

8.10 I det omfang det retsgrundlag for vores behandling af dine personlige data er:

a) samtykke eller

(b) at behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som du er part i eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning inden indgåelse af en kontrakt,

og sådan behandling foregår automatisk, har du ret til at modtage dine personlige data fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvor det vil påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

8.11 Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige oplysninger krænker databeskyttelsesloven, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse. Det kan du gøre i EU-medlemslandet for dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

8.12 I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personlige oplysninger er samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen før tilbagekaldelsen.

8.13 Du kan udøve nogen af ​​dine rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger ved skriftlig meddelelse til os ud over de andre metoder, der er angivet i dette afsnit 8.

9 Om cookies

9.1 En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en række bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikatoren sendes derefter tilbage til serveren hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

9.2 Cookies kan være enten "vedholdende" cookies eller "session" cookies: en vedvarende cookie gemmes af en webbrowser og forbliver gyldig indtil den fastsatte udløbsdato, medmindre den er slettet af brugeren inden udløbsdatoen. en session cookie, derimod udløber i slutningen af ​​bruger sessionen, når webbrowseren er lukket.

9.3 Cookies indeholder typisk ikke nogen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

10 Cookies, som vi bruger

10.1 Vi bruger cookies til følgende formål:

(a) godkendelse - vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside og som du navigerer på vores hjemmeside.

(b) status - vi bruger cookies til at hjælpe os med at afgøre, om du er logget ind på vores hjemmeside.

(c) personalisering - vi bruger cookies til at gemme information om dine præferencer og til at personliggøre hjemmesiden for dig.

(d) sikkerhed - vi bruger cookies som et element i sikkerhedsforanstaltningerne til beskyttelse af brugerkonti, herunder at forhindre svigagtig brug af loginoplysninger og til at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt.

(e) analyse - vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og udførelsen af ​​vores hjemmeside og tjenester.

(f) cookie samtykke - vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af ​​cookies mere generelt.

11 Cookies brugt af vores serviceudbydere

11.1 Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

11.2 Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Google Analytics samler information om brug af hjemmesiden ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger vedrørende vores hjemmeside bruges til at oprette rapporter om brugen af ​​vores hjemmeside. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevante cookies er: [identificere cookies].]

12 Administration af cookies

12.1 De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies. Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog hente up-to-date oplysninger om blokering og sletning af cookies via disse links:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[yderligere lister]

12.2 Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden af ​​mange hjemmesider.

12.3 Hvis du spærrer cookies, kan du ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

13 Vores detaljer

13.1 Denne hjemmeside ejes og drives af JMD Online Ltd

13.2 Vi er registreret i England og Wales under registreringsnummer 08880052, og vores hjemsted er på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Storbritannien.

13.3 Vores vigtigste forretningssted er på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT

13.4 Du kan kontakte os:

a) pr. post til ovennævnte postadresse

(b) ved hjælp af vores hjemmeside kontakt formular;

(c) [via e-mail, ved hjælp af [e-mail-adressen offentliggjort på vores hjemmeside fra tid til anden]].

14 Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Vores databeskyttelsesansvarligs kontaktoplysninger er: datacontroller@jmdonline.uk eller via mail på: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT