Private policy

  1. Introduktion

1.1 Vi er forpligtet til at beskytte de besøgende på dette websteds privatliv.

1.2 Denne politik gælder, når vi fungerer som en dataansvarlig med hensyn til de personlige data for vores besøgende på webstedet og servicebrugere; med andre ord, hvor vi bestemmer formål og midler til behandling af disse personoplysninger.

1.3 Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige til levering af vores websted og tjenester, vil vi bede dig om at give dit samtykke til vores brug af cookies, når du først besøger vores websted.

1.4 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til JMD Online Ltd. For mere information om os, se afsnit 13.

2. Kredit

2.1 Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hvordan vi bruger dine personlige data

3.1 I dette afsnit 3 har vi beskrevet:

(a) de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle;

(b) i tilfælde af personlige data, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og de specifikke kategorier af disse data;

(c) til hvilke formål vi kan behandle personoplysninger og

(d) retsgrundlaget for behandlingen.

3.2 Vi behandler muligvis data om din brug af vores websted og tjenester (“brugsdata“). Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt information om timing, hyppighed og mønster for din tjenestebrug. Kilden til brugsdataene er Google Analytics. Disse brugsdata kan behandles med henblik på at analysere brugen af ​​hjemmesiden og tjenesterne. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

3.3 Vi behandler muligvis dine kontodata (“konto data“). Kontodataene kan omfatte dit navn og din e-mail-adresse og andre oplysninger, du har angivet. Kilden til kontodataene er dig. Kontodataene kan behandles med det formål at betjene vores websted, levere vores tjenester, sikre sikkerheden på vores websted og tjenester, vedligeholde sikkerhedskopier af vores databaser og kommunikere med dig. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted og forretning ELLER udførelse af en kontrakt mellem dig og os og / eller på din anmodning at tage skridt til at indgå en sådan kontrakt.

3.4 Vi behandler muligvis dine oplysninger inkluderet i din personlige profil på vores websted (“profildata“). Profildataene kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og køn. Profildataene kan behandles med det formål at muliggøre og overvåge din brug af vores websted og tjenester. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted og forretning ELLER udførelse af en kontrakt mellem dig og os og / eller at tage skridt til, på din anmodning, at indgå en sådan kontrakt.

3.5 Vi behandler muligvis de oplysninger, du sender til offentliggørelse på vores websted eller gennem vores tjenester (“publikationsdata“). Offentliggørelsesdataene kan behandles med henblik på at muliggøre sådan offentliggørelse og administration af vores websted og tjenester. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at du giver samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted og forretning ELLER udførelse af en kontrakt mellem dig og os og / eller på din anmodning at tage skridt til at indgå en sådan kontrakt.

3.6 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og / eller tjenester (“forespørgselsdata“). Forespørgselsdataene kan behandles med henblik på at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og / eller tjenester til dig. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke

3.7 Vi behandler muligvis oplysninger vedrørende vores kundeforhold, herunder kundekontaktoplysninger (“kundeforholdsdata“). Kundeforholdsdataene kan omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger og oplysninger indeholdt i kommunikationen mellem os og dig. Kilden til kundeforholdsdataene er dig. Kundeforholdsdataene kan behandles med det formål at styre vores forhold til kunder, kommunikere med kunder, føre registre over denne kommunikation og promovere vores produkter og tjenester over for kunder. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig [korrekt styring af vores kundeforhold.

3.8 Vi behandler muligvis oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og tjenester, som du indgår med os og / eller via vores websted (“transaktionsdata“). Transaktionsdataene kan omfatte dine kontaktoplysninger, dine kortoplysninger og transaktionsoplysningerne. Transaktionsdataene kan behandles med det formål at levere de købte varer og tjenester og føre ordentlige fortegnelser over disse transaktioner. Det juridiske grundlag for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller på din anmodning tage skridt til at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted og forretning.

3.9 Vi behandler muligvis de oplysninger, du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mail-underretninger og / eller nyhedsbreve (“meddelelsesdata“). Notifikationsdataene kan behandles med det formål at sende dig de relevante meddelelser og / eller nyhedsbreve. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke] ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og / eller ved på din anmodning at tage skridt til at indgå en sådan kontrakt.

3.10 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, som du sender til os (“korrespondance data“). Korrespondancedataene kan omfatte kommunikationsindholdet og metadataene, der er knyttet til kommunikationen. Vores websted genererer metadataene, der er knyttet til kommunikation foretaget ved hjælp af kontaktformularerne til webstedet. Korrespondancedataene kan behandles med henblik på kommunikation med dig og journalføring. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores websted og forretning og kommunikation med brugerne.

3.11 Vi kan behandle enhver af dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelsen og påstanden om vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

3.12 Ud over de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger, der er beskrevet i dette afsnit 3, kan vi også behandle enhver af dine personoplysninger, hvor sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller i for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser

4 At levere dine personlige data til andre

4.1 Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og / eller professionelle rådgivere i det omfang det med rimelighed er nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styre risici, få professionel rådgivning eller etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvad enten det er i retten sager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4.2 Vi kan videregive dine personlige data til vores leverandører eller underleverandører, nemlig Royal Mail og DPD, i det omfang det med rimelighed er nødvendigt for levering af kontrakter eller varer.

4.3 Finansielle transaktioner relateret til vores websted og tjenester håndteres af vores betalingstjenesteudbydere, PayPal. Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt med henblik på behandling af dine betalinger, refusion af sådanne betalinger og behandling af klager og spørgsmål vedrørende sådanne betalinger og refusioner. Du kan finde oplysninger om betalingstjenesteudbyders privatlivspolitikker og praksis på https://www.paypal.com/da/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er beskrevet i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, når sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5 Internationale overførsler af dine personlige data

5.1 I dette afsnit 5 giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvorunder dine personoplysninger kan overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

5.2 Hostingfaciliteterne på vores websted er placeret i hele Europa Europa-Kommissionen har truffet en "tilstrækkelig beslutning" med hensyn til [databeskyttelsesloven i hvert af disse lande. Overførsler vil blive beskyttet af passende garantier, nemlig brugen af ​​standardklausuler om databeskyttelse, der er vedtaget eller godkendt af Europa-Kommissionen.

5.3 Du anerkender, at personlige data, som du indsender til offentliggørelse via vores websted eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet overalt i verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.

6 Opbevaring og sletning af personlige data

6.1 Dette afsnit 6 beskriver vores politikker og procedurer for opbevaring af data, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forbindelse med opbevaring og sletning af personoplysninger.

6.2 Personoplysninger, som vi behandler til ethvert formål eller formål, skal ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til dette formål eller disse formål.

6.3 Vi opbevarer dine personlige data som følger:

(A)    konto data og profildata vil blive bevaret i en minimumsperiode på 6 måneder efter oprettelsen af ​​din konto og / eller forsøg eller afslutning af en kontrakt på vores hjemmeside og i en maksimumsperiode på 18 måneder efter datoen for din sidste login til din konto og / eller Forsøg eller afslutning af en kontrakt på vores hjemmeside.

(B)    korrespondance data og forespørgselsdata vil blive bevaret i en minimumsperiode på 1 måned efter oprettelsen og i en maksimal periode på 12 måneder.

(C)    publikationsdata vil blive bevaret ad infinitum indtil fjernet af os eller dig, eller du beder os om at fjerne det publikationsdata. For oplysninger om fjernelse af dine data, se afsnit 8

6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6 kan vi opbevare dine personlige data, hvis sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

7 Ændringer

7.1 Vi opdaterer muligvis denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores websted.

7.2 Du bør lejlighedsvis kontrollere denne side for at sikre, at du er tilfreds med ændringer i denne politik.

8 Dine rettigheder

8.1 I dette afsnit 8 har vi sammenfattet de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljer er inkluderet i vores resuméer. Derfor bør du læse de relevante love og vejledninger fra de regulerende myndigheder for en fuldstændig forklaring af disse rettigheder.

8.2 Dine primære rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til adgang

(b) retten til berigtigelse

(c) retten til sletning

(d) retten til at begrænse behandlingen

(e) retten til at gøre indsigelse mod behandlingen

(f) retten til dataportabilitet

g) retten til at klage til en tilsynsmyndighed og

(h) retten til at trække samtykke tilbage.

8.3 Du har ret til bekræftelse af, om vi behandler dine personlige data eller ej, og hvor vi gør, adgang til de personlige data sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger inkluderer detaljer om formålet med behandlingen, kategorierne af personoplysninger, der er berørt, og modtagerne af personoplysningerne. Levering af andres rettigheder og friheder påvirkes ikke, vi leverer en kopi af dine personlige data. Du kan bede om en kopi af dine personlige data ved at kontakte os på datacontroller@jmdonline.uk

8.4 Du har ret til at få rettet eventuelle unøjagtige personlige data om dig og under hensyntagen til formålet med behandlingen at få udført ufuldstændige personlige data om dig.

8.5 Under visse omstændigheder har du ret til sletning af dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder inkluderer: de personlige data er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker dit samtykke tilbage til samtykkebaseret behandling du modsætter dig behandlingen under visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er til direkte markedsføringsformål og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog udelukkelser af retten til sletning. De generelle undtagelser inkluderer, hvor behandling er nødvendig: til at udøve retten til ytringsfrihed og information; for overholdelse af en juridisk forpligtelse eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

8.6 Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger. Disse omstændigheder er: du bestrider nøjagtigheden af ​​de personlige data; behandling er ulovlig, men du er imod sletning; vi har ikke længere brug for personoplysningerne i forbindelse med vores behandling, men du har brug for personoplysninger til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; og du har gjort indsigelse mod behandlingen i afventning af verifikationen af ​​denne indsigelse. Hvor behandlingen er begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at gemme dine personlige data. Vi behandler det dog kun på anden måde: med dit samtykke; til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af grunde af vigtig offentlig interesse.

8.7 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang, det juridiske grundlag for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: udførelsen af ​​en opgave, der udføres i den offentlige interesse eller i udøvelsen af ​​enhver officiel myndighed, der er tillagt os; eller formålet med de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle de personlige oplysninger, medmindre vi kan demonstrere tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

8.8 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering til direkte markedsføringsformål. Hvis du gør en sådan indsigelse, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

8.9 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

8.10 I det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

(a) samtykke eller

(b) at behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning, inden du indgår en kontrakt,

        og sådan behandling foregår automatisk, har du ret til at modtage dine personlige data fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvor det vil påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

8.11 Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige oplysninger er i strid med databeskyttelseslove, har du en juridisk ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gøre det i EU-landet, hvor du har din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

8.12 I det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personlige oplysninger er samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage når som helst. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af ​​behandlingen inden tilbagetrækningen.

8.13 Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os ud over de andre metoder, der er specificeret i dette afsnit 8.

9 Om cookies

9.1 En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en række bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikatoren sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

9.2 Cookies kan enten være "vedvarende" cookies eller "session" -cookies: en vedvarende cookie gemmes af en webbrowser og forbliver gyldig indtil den indstillede udløbsdato, medmindre brugeren sletter den inden udløbsdatoen; en session cookie derimod udløber i slutningen af ​​brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

9.3 Cookies indeholder typisk ikke oplysninger, der personligt identificerer en bruger, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

10 cookies, som vi bruger

10.1 Vi bruger cookies til følgende formål:

(a) godkendelse - vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores websted, og når du navigerer på vores websted.

(b) status - vi bruger cookies til at hjælpe os med at afgøre, om du er logget ind på vores hjemmeside.

(c) personalisering - vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at personalisere hjemmesiden for dig.

(d) sikkerhed - vi bruger cookies som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder forebyggelse af svigagtig brug af loginoplysninger og generelt til at beskytte vores websted og tjenester.

(e) analyse - vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af ​​vores hjemmeside og tjenester.

(f) cookie-samtykke - vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af ​​cookies mere generelt.

11 Cookies brugt af vores tjenesteudbydere

11.1 Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies gemmes muligvis på din computer, når du besøger vores websted.

11.2 Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Google Analytics indsamler oplysninger om brug af webstedet ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger om vores hjemmeside bruges til at oprette rapporter om brugen af ​​vores hjemmeside. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevante cookies er: [identificere cookies].]

12 Administration af cookies

12.1 De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og slette cookies. Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdaterede oplysninger om blokering og sletning af cookies via disse links:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

(F)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[yderligere lister]

12.2 Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på anvendeligheden af ​​mange websteder.

12.3 Hvis du blokerer cookies, kan du ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

13 Vores detaljer

13.1 Dette websted ejes og drives af JMD Online Ltd.

13.2 Vi er registreret i England og Wales under registreringsnummer 08880052, og vores hjemsted er på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Storbritannien.

13.3 Vores primære forretningssted er i Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT

13.4 Du kan kontakte os:

(a) pr. post til ovenstående postadresse

(b) brug af vores kontaktformular til hjemmesiden;

(c) [via e-mail ved hjælp af [den e-mail-adresse, der fra tid til anden er offentliggjort på vores hjemmeside]].

14 Databeskyttelsesansvarlig

14.1 Vores databeskyttelsesofficers kontaktoplysninger er: datacontroller@jmdonline.uk eller via mail på: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT